Več možnosti
Iščemo se v več kot 100 trgovin za vašo najboljšo ponudbo - prosimo počakajte…
- Brezplačna dostava do Slovenija (Spreminjanje za AUT)
Ustvarjanje prednastavitev

Jezikovnokulturni pristop h knjizni slovenscini-primerjajte vsako ponudbo

Cene201520162018
Pomeni 4,99 4,99 4,53
Povpraševanje
9789612354947 - Monika Kalin Golob: Jezikovnokulturni pristop h knjizni slovenscini
1
Monika Kalin Golob (?):

Jezikovnokulturni pristop h knjizni slovenscini (2014) (?)

ISBN: 9789612354947 (?) ali 9612354944, neznani jezik, 114, Nove, ebook, digitalno

in-stock
Od prodajalca/društva
Ucbenik zdruzuje stiri temeljna poglavja o jezikovnokulturnih pristopih k slovenskemu knjiznemu jeziku. V poglavju o jezikovnem purizmu avtorica ob prikazu dveh osnovnih tipov purizma navaja zglede puristicnih posegov proti najstarejsim germanizmom in romanizmom, novejsim slavizmom in sodobnim anglizmom, da bi naslovnika opozorila na nevarnosti skrajnega purizma ter razmislek o sodobni normi in njenem razumevanju. Poglavje o jezikovnem purizmu je nujen vstop v osrednji vhod k bistvu zadeve, k jezikovni kulturi, njeni teoriji in praksi. To je zahtevno, vendar razumljivo razpravljanje o osnovah teorije knjiznega jezika z razlagami jezikoslovnih pojmov splosna raba - norma - kodifikacija, kakor tudi jezikovno nacrtovanje in jezikovna politika. V tretjem poglavju z naslovom Strokovno izrazje, strokovno pisanje in jezikovna kultura avtorica predstavi zgled iz izrazoslovnega postopka pri dopolnjevanju manjkajocega v komunikoloski stroki. Iz zgledov je razvidno, kako poteka izrazoslovno (praviloma kolektivno in interdisciplonarno) delo, kako se upostevajo posebnosti te ali kake druge strokovne panoge, kako se novo prilagaja obstojecemu poimenovalnemu sistemu stroke in kako se uresnicuje najpomembnejse - terminoloski dogovor. Cetrto poglavje Jezikovno nacrtovanje in slovenscina v Evropski uniji prikazuje najbolj aktualno problematiko v zvezi z upravljanjem jezika. Prvic v zgodovini stoji slovenscina nasproti jezikom Evrope v enakopravnem polozaju brez bojazni za obstoj, vendar se mora - kot nakazuje avtorica v podrobnih podpoglavjih - za prilagajanje temu novemu polozaju pripravljati ravno s postopki jezikovne kulture. Ti so v pricujoci knjigi dani kot poduk in za ucenje. Avtorica je ob vsakem od glavnih stirih poglavij navedla pomembnejso studijsko literaturo in seveda stevilne jezikoslovne vire.
Prodajalec zaporedno številko: 354912b2-fa88-411e-a256-550ee994760d
Platforma zaporedno številko Kobobooks.de: 137299789612354947
Kategorija: Social Science
Ključne besede: Jezikovnokulturni pristop h knjizni slovenscini Monika Kalin Golob Cultural Studies Social Science 9789612354947
Podatkov iz 25.11.2015 10:49h
ISBN (alternativno notacije): 961-235-494-4, 978-961-235-494-7

9789612354947

Poišči vse knjige na voljo za številko ISBN 9789612354947 hitro in enostavno primerjavo cen in bi takoj.

Na voljo redke knjige, rabljene knjige in rabljene knjige z naslovom "Jezikovnokulturni pristop h knjizni slovenscini" iz Monika Kalin Golob popolnoma so navedene.

Knjige v bližini

>> Arhiv